Εγκατάσταση SSL

Οδηγίες έκδοσης και εγκατάστασης SSL Certificate

Γενικές οδηγίες έκδοσης και εγκατάστασης SSL Certificate Αφού κάνετε την παραγγελία σας για το SSL πιστοποιητικό που θέλετε, τότε ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να το εκδώσετε και να το εγκαταστήσετε στο domain σας. [ht_message mstyle=”info” title=”ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ” show_icon=”true” id=”” class=”” style=”” ]Στο OV και στο EV χρειάζεται επιπλέον κινήσεις όσον αφορά στην επικύρωση της εταιρίας ή του οργανισμού σας.[/ht_message] Για να εκδώσετε […]

Εγκατάσταση SSL στο Plesk 11 μετά την έκδοσή του

Αφού έχετε εκδώσει το CSR και λάβετε το πιστοποιητικό SSL, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εγκαταστήσετε στo domain σας μέσα από το Plesk Panel: Συνδεθείτε στο Plesk Panel σας. Επιλέξτε το domain στο οποίο επιθυμείτε να εγκατασταθεί το SSL, πατήστε στο Manage hosting έπειτα στην καρτέλα “Websites & Domains” και στη συνέχεια στο “Secure Your Sites“. 3. Κάντε […]

Εγκατάσταση SSL στο cPanel 11 μετά την έκδοσή του

Για να εγκαταστήσετε ένα SSL certificate στο cPanel ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Βήμα 1o: Λήψη και αποθήκευση του SSL Certificate και του Intermediate CA certificate: Αν είχατε την επιλογή για τον τύπο του server κατά τη διάρκεια της έκδοσης του SSL και επιλέξατε “Άλλο”, τότε θα λάβετε το πιστοποιητικό σε μορφή x509/.cer/.crt/.pem στο email σας. Αντιγράψτε το […]

Εγκατάσταση SSL στο Plesk 12.5 μετά την έκδοσή του

Αφού έχετε εκδώσει το CSR και λάβετε το πιστοποιητικό SSL, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εγκαταστήσετε στo domain σας μέσα από το Plesk Panel: Συνδεθείτε στο Plesk Panel σας. Επιλέξτε το domain στο οποίο θα εγκατασταθεί το SSL και πατήστε στο”SSL Certificates“. Κάντε click στοόνομα του πιστοποιητικού που είχατε δημιουργήσει στο Plesk 12.5 κατά τη δημιουργία του […]

Εγκατάσταση SSL σε Microsoft IIS

Η εγκατάσταση ενός εκδοθέντος Πιστοποιητικού SSL στον Microsoft IIS γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες που δίνει η Comodo: Εγκατάσταση SSL στον IIS 8 Εγκατάσταση SSL στον IIS 7 Εγκατάσταση SSL στον IIS 5 και 6

Εγκατάσταση SSL στο Plesk 18 (Obsidian) μετά την έκδοσή του

Αφού έχετε εκδώσει το CSR και λάβετε το πιστοποιητικό SSL, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εγκαταστήσετε στo domain σας μέσα από το Plesk Panel:  1. Συνδεθείτε στο Plesk Panel σας. 2. Επιλέξτε το domain στο οποίο θα εγκατασταθεί το SSL και πατήστε στο “SSL Certificates“. 3. Κάντε click στο όνομα του πιστοποιητικού που είχατε δημιουργήσει στο Plesk 18 κατά τη δημιουργία του CSR. […]

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Flatbase, the perfect WordPress theme to provide Support and interact with your customers.
Buy Now