Οδηγίες Έκδοσης SSL

Δημιουργία CSR στο Plesk 11 για έκδοση SSL

Για να δημιουργήσετε ένα CSR στο Plesk Panel σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου Plesk. Επιλέξτε το domain στο οποίο θα εγκατασταθεί το SSL πατήστε την καρτέλα “Websites & Domains” κι από εκεί το “Secure Your Sites”.   Στην επόμενη σελίδα πατήστε στο κουμπί “Add SSL Certificate”.     Συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται […]

Επανέκδοση SSL Certificate (Reissue SSL). Πότε γίνεται;

Η επανέκδοση SSL γίνεται για να διατηρηθεί ένα SSL ασφαλές και απόρρητο αν μετακινηθεί σε άλλο server ή αν κάποιες πληροφορίες του SSL αλλαχθούν. Η επανέκδοση ενός SSL Certificate γίνεται αν: το Private key (RSA Key) χαθεί ή διαγραφεί το website μετακινηθεί σε άλλο web hosting server αλλάξει το common name (domain) του Πιστοποιητικού αλλάξει το Όνομα Οργανισμού […]

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Flatbase, the perfect WordPress theme to provide Support and interact with your customers.
Buy Now