Βάσεις Δεδομένων

MySQL remote connection (απομακρυσμένη σύνδεση)

Οι MySQL remote connections είναι οι απομακρυσμένες συνδέσεις από άλλο εξωτερικό διακομιστή σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων MySQL. Ενώ αναπτύσσουμε ή δοκιμάζουμε εφαρμογές που βασίζονται σε PHP και MySQL, πρέπει συχνά να επιτρέπουμε MySQL remote connections. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που έχουν VPS hosting, να κάνουν MySQL remote connection μέσω SSH, με έναν mySQL client […]

Διαχείριση βάσης δεδομένων MySQL (με phpΑdmin)

Για να διαχειριστείτε μια MySQL βάση στα πακέτα web hosting μας, παρέχουμε το phpMyAdmin, ένα γραφικό περιβάλλον για τη διαχείριση MySQL. Έτσι μπορείτε να διαχειριστείτε τις MySQL βάσεις σας και το περιεχόμενο τους (να τρέξετε ερωτήματα, εισαγωγή-εξαγωγή βάσης κλπ). Βήμα 1ο: επιλέγετε το domain που περιέχει τη βάση που θέλετε να διαχειριστείτε και πατάτε στο […]

Εισαγωγή αρχείου .sql σε βάση mysql (import mysql)

Αφού μπούμε στη διαχείριση της mySQL είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε δεδομένα στη mysql βάση μας από ένα αρχείο .sql ή .zip, σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 1. Επιλέγουμε τη βάση και πατάμε στην καρτέλα “Εισαγωγή”. 2. Πατάμε στο κουμπί “Αναζήτηση”, εντοπίζουμε κι επιλέγουμε το αρχείο δεδομένων που θα ανεβάσουμε και θα εισαγάγουμε στη βάση μας, […]

Εισαγωγή αρχείου .sql σε βάση mysql (import mysql)

Αφού μπούμε στη διαχείριση της mySQL είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε δεδομένα στη mysql βάση μας από ένα αρχείο .sql ή .zip, σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 1. Επιλέγουμε τη βάση και πατάμε στην καρτέλα “Εισαγωγή”. 2. Πατάμε στο κουμπί “Αναζήτηση”, εντοπίζουμε κι επιλέγουμε το αρχείο δεδομένων που θα ανεβάσουμε και θα εισαγάγουμε στη βάση μας, και πατάμε στο “Εκτέλεση”. 3. Περιμένουμε να […]

Τι είναι η MySQL βάση δεδομένων?

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάση ανοικτού κώδικα όπως λέγεται (relational database management system – RDBMS) που χρησιμοποιεί την Structured Query Language (SQL), την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων σε μία Βάση Δεδομένων. Επειδή είναι ανοικτού κώδικα (open source), οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει την MySQL και […]

Σύνδεση της Access με την MySQL

Οι βάσεις δεδομένων MsAccess της Microsoft και MySQL της MySQL AB μπορούν να επικοινωνούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία μέσω ODBC driver, ακόμα και αν βρίσκονται όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο αλλά και αν στεγάζονται κάτω από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Η database της Microsoft υπάρχει μόνο για το περιβάλλον των Ms Windows. Η MySQL, αν και τρέχει […]

Relational Databases – Σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Εάν ενδιαφέρεσαι για δημιουργία βάσεων δεδομένων με προγράμματα που χρησιμοποιούν την γλώσσα SQL, τότε κρίνεται απαραίτητη η γνώση και η κατανόηση της έννοιας σχεσιακή βάση δεδομένων. Οι βάσεις που χρησιμοποιούμε και για τις οποίες παρέχουμε τεχνική υποστήριξη (όχι όμως και εκπαίδευση ) είναι η MySQL και ο MS SQL Server. Το site της dnHost υποστηρίζεται […]

Λήψη backup μιας MS SQL βάσης με το εργαλείο MyLittleBackup

Μέσω του προγράμματος διαχείρισης MyLittleAdmin και του MyLittleBackup η διαχείριση των MS SQL βάσεων σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πρόσβαση στα εργαλεία αυτά γίνεται κάνοντας click στο domain που περιέχει την MS SQL βάση που θέλετε να διαχειριστείτε και στην επόμενη σελίδα κάτω από την περιοχή “Custom button” πατώντας στο κουμπί “Manage […]

Δημιουργία MySQL βάσης δεδομένων στο domain σας

Δημιουργία βάσης MySQL σε domain (Plesk 11) Φτιάξτε εύκολα και διαχειριστείτε βάσεις δεδομένων mysql με το Plesk 11. Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου του hosting σας (Plesk) από το http://mycp.gr και πατήστε στην καρτέλα Home. Πατήστε στο domain σας ή στο σύνδεσμο Manage Hosting (Διαχείριση Φιλοξενίας). Επιλέξτε την καρτέλα Websites & Domains και πατήστε στην επιλογή […]

Λήψη και επαναφορά backup της MySQL μέσω SSH

Τρόπος πρόσβασης στην database σας. After logging in with ssh, type: mysql -p It will prompt you for the database password. You can also access it with the following commands: mysql -u my_user_name –password=my_password mysql -u my_user_name -p Your User Name and Database Name are both the same as your HE account name. Αλλαγή του […]

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Flatbase, the perfect WordPress theme to provide Support and interact with your customers.
Buy Now