Οδηγίες για CSR

Δημιουργία CSR στο Plesk 11 για έκδοση SSL

Για να δημιουργήσετε ένα CSR στο Plesk Panel σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου Plesk. Επιλέξτε το domain στο οποίο θα εγκατασταθεί το SSL πατήστε την καρτέλα “Websites & Domains” κι από εκεί το “Secure Your Sites”.   Στην επόμενη σελίδα πατήστε στο κουμπί “Add SSL Certificate”.     Συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται […]

Δημιουργία CSR στο cPanel 11

Για να δημιουργήσετε το CSR στο cPanel 11, συνδεθείτε στο cPanel και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Πρώτα δημιουργήσετε ένα Private Key: Κάτω από το Security, πατήστε στο SSL/TLS Manager.     Πατήστε στο “Generate, view, upload, or delete your private keys” της επιλογής Private Keys (KEY).     Στο τέλος της σελίδας θα βρείτε το “Generate a New Key“. Γράψτε […]

Δημιουργία CSR για IIS

Οι οδηγίες για τη δημιουργία CSR σε Windows server με IIS βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: Δημιουργία CSR για IIS 5.x & 6.x Δημιουργία CSR για IIS 7.x Δημιουργία CSR για IIS 8.x

Δημιουργία CSR στο Plesk 12.5 για έκδοση SSL

Για να δημιουργήσετε ένα CSR στο Plesk 12.5 Panel σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου Plesk. Επιλέξτετο domain στο οποίο θα εγκατασταθεί το SSL πατήστε την καρτέλα “Websites & Domains” κι από εκεί το “Secure Your Sites“. Στην επόμενη σελίδα πατήστε στο κουμπί “Add SSL Certificate“. Συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται μελατινικούς χαρακτήρες (δεν πρέπει […]

Δημιουργία CSR στο Plesk 18 (Obsidian) για έκδοση SSL

Για να δημιουργήσετε ένα CSR στο Plesk 18 Panel σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  1. Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου Plesk. 2. Επιλέξτε το domain στο οποίο θα εγκατασταθεί το SSL πατήστε την καρτέλα “Websites & Domains” κι από εκεί το “SSL Certificates“. 3. Στην επόμενη σελίδα πατήστε στο κουμπί “Add SSL Certificate“. 4. Συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται με λατινικούς χαρακτήρες (δεν πρέπει να ξεπερνούν […]

Δημιουργία CSR στο Plesk 9.5

Η δημιουργία Certificate Signing Request (CSR) στο Plesk 9.5 γίνεται με αυτό τον τρόπο: 1. Συνδεθείτε στο Plesk Panel σας. 2. Πατήστε στοDomain nameπου θέλετε να καλύψετε με SSL. 3. Πατήστε στο κουμπί Certificates. 4. Πατήστε στο κουμπί Add New Certificate και θα ανοίξει η σελίδα για την έκδοση του CSR. 5. Εισάγετε τις πληροφορίες που σας ζητούνται […]

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Flatbase, the perfect WordPress theme to provide Support and interact with your customers.
Buy Now